O nás

Obvodná organizácia MsO SRZ  č. 2 Nová Dubnica

Bolo to krátko po druhej svetovej vojne, keď sa v dôsledku vojnových udalosti, rozhodlo vedenie vtedajšieho Československého štátu, ušetriť obyvateľov hrozby bombardovania zbrojoviek v Dubnici nad Váhom. Po vzore Stalinistickej urbanizácie Sovietskeho zväzu, chcelo vybudovať vzorové mesto, kde by jeho obyvatelia, našli všetko čo potrebujú. Vyhliadli si miesto neďaleko Dubnice nad Váhom pod úpätím nevysokého vrchu Dubovec. Krátko na to sa začalo s budovaním moderného mesta, ktoré bolo už na prvý pohľad umeleckým dielom ovplyvneným bohatou ľudovou kultúrou. Dielom, ktoré i v dnešnej dobe vzbudzuje uznanie i napriek tomu, že nebolo vybudované v jeho celej monumentálnej kráse. 

Hneď od začiatku sa do mesta nasťahovali noví obyvatelia, z ktorých mnohí boli rybármi. Svojho koníčka sa nedokázali vzdať ani tu možno ďaleko od svojho domova. Začali objavovať pre nich dovtedy ukryté krásy Stredného Považia. Podhorskej oblasti popretkávanej vlásočnicami, žilkami a žilami potokov, ktoré ústili do hlavnej tepny aj keď už zregulovaného Váhu, ktorý zanechal ešte z minulosti vo svojej nive štrkoviská a ramená, kedysi tvoriace úžasnú vnútrozemskú deltu. Vody to boli bohaté a lov na nich úžasný. Každému bolo jasné, že o toto bohatstvo sa treba starať a ryby možno loviť len s povolením. A tak sa Novodubnickí rybári najprv začali združovať do okolitých rybárskych združení. Počet obyvateľov mesta rástol, pribúdali noví členovia a to si vyžiadalo vytvorenie novej obvodnej organizácie MsO SRZ v Novej Dubnici. Tá vznikla 27.02.1982. 

Sedemdesiate výročie SRZ MsO Dubnica nad Váhom

V roku 2018 oslavovala naša organizácia 70. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti som spracoval aj s pomocou kolegov publikáciu, ktorú si môžete pozrieť v prílohe.