Naše revíry

Mestská organizácia SRZ v Dubnici nad Váhom obhospodaruje 12 kaprových vôd a 15 pstruhových vôd, vlastnú násadu si dochováva v rybníku Ilava za pivovarom a v 7 chovných pstruhových potokoch.  

 Kaprové vody - lovné

VN Prejta-dolná - 3-5600-1 -  vodná plocha nádrže pri obci Prejta od DCA

VN Prejta-horná - 3-5610-1 - vodná plocha nádrže pri obci Prejta od Ilavy

Štrkovisko Dubnička - 3-4100-1 - štrkovisko pri meste Dubnica nad Váhom

Štrkovisko Horovce - Pod Drôtami - 3-4130-1 -  vodná plocha štrkoviska pri obci Horovce

VN Tunežice - 3-5880-1 -  vodná plocha nádrže pri obci Tunežice

Nosický kanál č. 9 - 3-2530-1 - od privádzača DCA po hydrocentrálu Ladce

OR Štrková-Dulovské č. 1 a 2 - 3-2700-1 - odstavné ramená Váhu pri obci Dulov od Horoviec

OR Ladce - 3-2640-1 - odstavné rameno Váhu pri obci Ladce

Váh č. 9 - 3-4570-1 - od privádzača DCA po hydrocentrálu Ladce

OR Kalná-Dulovské č. 1 a 2 - 3-2630-1 - odstavné ramená Váhu pri obci Dulov od Pruského

VN Slávnica č. 1,2 - 3-5770-1 - nádrže pri obci Slávnica

Štrkovisko rybník Ilava - 3-3401-1 - štrkovisko pri meste Ilava 

Pstruhové vody - lovné

Prejtiansky potok č.2 -  3-2990-4 - od VN Prejta-Vystrkov č. 3 po VN Prejta-dolná

Pruščanský potok - 3-3030-4 - od rieky Váh po pramene

Podhradský potok - 3-2890-4 - od Nosického kanála Váhu po pramene

Podhorský potok - 3-2880-4 - od štrkoviska Kameničany po pramene

Porubský potok - 3-2930-4 - od ústia do Podhradského potoka po pramene

Borčický potok - 3-0250-4 - od cesty Nemšová-Borčice po pramene

Rybník Prejta-Vystrkov č.1,2,3 - 3-3490-4 - rybníky nad obcou Prejta-Vystrkov

Tovarský potok - 3-4380-4 - od ústia do Kalná-OR Dúlov vrátane prítokov

Bolešovský potok - 3-0240-4 - od obce Borčice po pramene mimo VN Bolešov

Dubnický potok - 3-0750-4 - od ústia do rieky Váh po pramene

Ilavka - 3-1240-4 - od ústia do Porubského potoka po pramene

Kolačínsky potok - 3-1600-4 - od ústia do mokrade pri Tr. Teplej po pramene

Kopecký potok - 3-1650-4 - od ústia do Podhradského potoka po pramene

Krivoklátsky potok č.1 - 3-1750-4 - od VN Slavnica po skalnú stenu Krivoklát

VN Bolešov - Gilianka - 3-4930-4 - vodná plocha nádrže nad obcou Bolešov

Mapy revírov

Nižšie si môžete stiahnuť rybársky poriadok do vrecka spolu s mapou revírov. Jedna sa o dve strany, ktoré si môžete vytlačiť vo formáte A6, preložiť a zaliať do fólie.